Kalendář preventivních prohlídek a povinného očkování

Prosím rodiče, aby od věku 3 let přinesli na preventivní prohlídku moč dítěte a očkovací průkaz. Děkuji.

První vstupní prohlídka pro novorozence  se provádí po propuštění z porodnice.

Věk 14 dní preventivní prohlídka a nasazení vitaminu D,

Věk  6 týdnů preventivní prohlídka a I. vyšetření kyčelních kloubů,

Věk  9 týdnů I očkování /hexavakcina a ev. rotaviry, pneumokoky/

Věk  3 měsíce preventivní prohlídka a pokračování očkování /hexavakcína, ev. pneumokoky/

Věk 4 měsíce preventivní prohlídka a pokračování očkování /hexavakcina, ev. rotaviry a pneumokoky/

Věk  5 měsíců očkování hexavakcínou III. dávka, ev. pneumokok

Věk  6, 8, 10 měsíců preventivní prohlídka

Věk  1 rok preventivní prohlídka a očkování hexavakcínou IV. dávka, ev. pneumokok

Věk 15 měsíců očkování spalničky, příušnice, zarděnky I. dávka

Věk 18 měsíců preventivní prohlídka

Věk  21 měsíců očkování spalničky, příušnice, zarděnky II. dávka

Věk  3 roky preventivní prohlídka

Věk  5 let preventivní prohlídka a očkování záškrt, tetanus, č. kašel

Věk  7, 9  let preventivní prohlídka

Věk  10 let přeočkování záškrt, tetanus, č. kašel, dětská obrna

Věk  11, 13, 15, 17 let preventivní prohlídka

Věk  19 let preventivní a výstupní prohlídka + odeslání zdravotnické dokumentace k praktickému lékaři pro dospělé.

U některých dětí se po očkování mohou objevit reakce jako je například zarudnutí pokožky, otok, únava nebo slabost. Vyjímečně se může objevit i zvýšená teplota. Tyto účinky, ale bývají většinou přechodné a samy v krátké době odezní. Přesto stále platí, že očkování je nutné a očkovací látky jsou bezpečné. U většiny dětí se nežádoucí účinky, vůbec neobjeví.

Mezi základní očkování všech nově narozených dětí patří očkování proti devíti nemocem a to záškrtu, tetanu, černému kašli, nákazám vyvolaným Haemophilusinfluenzae typu B, dětské přenosné obrně, virové hepatitidě B, spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Tato očkování jsou podle zákona povinná a jsou plně hrazena zdravotními pojišťovnami.

Rodiče se mohou sami rozhodnout pro nepovinné preventivní očkování proti rotavirovým průjmům, pneumokokovým meningitidám, virové hepatitidě A a chřipce. Tyto typy vakcín si ale musí sami hradit, veřejné zdravotní pojištění na ně nepřispívá.