Preventivní prohlídky

Preventivní lékařské prohlídky jsou povinné a prováděny na základě platné legislativy. Rodiče by neměli prohlídky podceňovat, protože právě u malých dětí a dorostu hrají významnou roli, neboť včasné odhalení odchylek nebo skrytých poruch, lze včasným zahájením léčby rozsah případného budoucího onemocnění minimalizovat.Vždy je přece lepší nemoci předejít, než ji pak následně a mnohdy i zdlouhavě léčit.S preventivními prohlídkami se začíná již od novorozeneckého období a součástí každé kontroly, v závislosti na věku dítěte, se provádí měření, vážení, vyšetření moči a měření tlaku rovněž v závislosti na věku dítěte, dále orientační vyšetření smyslových orgánů, oči, zrak, sluch, u malých dětí vývoj řeči.

Při každé preventivní prohlídce provádím vizuální vyšetření štítné žlázy, při podezření na jakoukoliv změnu odesílám pacienta na ultrazvukové vyšetření. První prohlídka novorozence probíhá v domácím prostředí, většinou do 48 hodin po návratu z porodnice. Přibližně za 14 dnů maminka s novorozencem přijde poprvé na kontrolu do ordinace, sestra založí dítěti zdravotní kartu, kam se zaznamenávají všechny provedené kontroly a vyšetření dítěte.

Předmětem první všeobecné preventivní prohlídky v naší ordinaci je posouzení sociálního prostředí dítěte, rodinná anamnéza, osobní a těhotenská anamnéza matky.Při každé následující prohlídce se zjišťují a dokumentují změny od poslední kontroly, včetně kontroly očkování dítěte. Při fyzikálním vyšetření je zjišťována hmotnost a míra dítěte, změří se obvod hlavičky, hrudníku,stav klíčních kostí, srdíčka, plíce, provede se kontrola mízních uzlin a další vyšetření odpovídající věku dítěte. V pěti letech se posuzuje školní zralost, popřípadě ve spolupráci s rodiči a dalšími odborníky je proveden návrh na odklad školní docházky.

Ve věku mezi sedmi až třinácti lety je vyšetření směřováno na vývoj puberty a vyšetření pohybového aparátu.Při pozitivní rodinné anamnéze je třeba provést vyšetření hladiny cholesterolu. Preventivní prohlídka v 15 letech je zaměřena na celkový zdravotní stav a na posouzení vývoje dítěte, dívkám doporučuji první vyšetření u gynekologa. V 17 letech je při prohlídce provedeno komplexní vyšetření včetně zhodnocení celkového zdravotního stavu pacienta, s rodiči je projednáváno budoucí studijní nebo pracovní zařazení. Při dovršení 18 – 19 roku následuje komplexní výstupní prohlídka a pacient je odesílán do péče praktického lékaře pro dospělé.

Je třeba, aby děti již od útlého věku byly postupně seznamovány s prevencí zdraví, aby znaly co je životospráva, proč jsou důležité vitamíny, očkování, otužování a dodržování správné hygieny.